yoxdduri|lyciani|lyciani|turntableoi|turntableoi|teaarosei|teaarosei|breiefi|breiefi|ccaradoci
  skam sana klær
  anna achievements in tamil
  dahlske videregående skole grimstad
  work hard in silence let success
  ahlens gardiner 300 cm
  samsonite pc sekk
  aleksander kiellands hus
  master mp3 song
  bestemt integral som grense for en sum
  ferie egypt sikkerhet 2017


tegn til jernmangel symptomer hva betyr ttl blitz miss selfridge london Mer laks til elvene! master video editor

Bildet over viser fangsten av laks som er gått i kilnot i løpet av ei natt hos en fisker i Trondheimsfjorden. Bildet under viser hva samme fisker fikk på ettermiddagen. De to største laksene var i underkant av 20 kilo.

Hvert år tas flere titusen laks i kilnøter på vei inn Trondheimsfjorden, laks vi vil skal gå opp i elvene i stedet.

Organisasjonen "Elvene rundt Trondheimsfjorden" betaler kilnotfiskerne kr 70,- per kilo som kompensasjon for ikke å benytte kilnotrettighetene sine.

Vi har nå gjennomført 4 år av femårsperioden med kilenotoppleie i Trondheimsfjorden.
2004
(uten oppleie)
2005
2006 2007 2008
Fangst med kilenot: 85 tonn 39 tonn 46 tonn 37 tonn 29 tonn
Fangster i elvene: 56 tonn 81 tonn 83 tonn 55 tonn 80 tonn

I år ble det foretatt gytegroptelling fra helikopter i både Orkla og Gaula, Verdal og Stjørdal brukte dykkere. For Orkla var det første gang det ble registrert groper i nyere tid. For de andre elvene var antallet groper høyere enn siste år. I Gaula var det en dobling fra i fjor. Registreringer i Verdalen viser fortsatt urovekkende lite gytegroper, selv om det er en bedring fra i fjor. Gytebestandsmålene regnes oppnådd i Gaula, Orkla og Stjørdalselva, mens det ikke er oppnådd i Verdal og Skauga.

Dette er svært oppløftende tall for en villaksstamme som er under stadig økende press, og viser at det er fra elvene laksestammen virkelig kan forvaltes. Utover å leie opp kilenøter har vi innført tiltak som sterkt reduserte døgnkvoter, redskapsbegrensninger og andre tiltak som for eksempel "lett fiske" ved behov.

gehen ging gegangen george best desktop generalsekretær i norsk sykkelforbund ellos nettbutikk konto

   
sedan below 10 lakhs